За Л-КЛАС

"Л-Клас" ООД е консултантска и ИТ компания, която разработва и внедрява комплексни информационни системи за управление на бизнеса.

Решенията на "Л-Клас" подобряват ефективността на производството и управлението в предприятия с различен обхват и размер на бизнеса, работещи в секторите: производство, дистрибуция и търговия, услуги, проектен бизнес.

Водещи предприятия в България, Русия, Украйна и Беларус управляват бизнеса си с ERP решенията на компанията.

 

ПРОДУКТИ

TECHNOCLASS ERP & ME System - комплекснa системa за планиране и управление на ресурситe, със система за оперативно управление на производството на ниво цех (MES);

TECHNOCLASS Production Management - система за управление на промишленото производство

TECHNOCLASS Data Collection System- система за събиране на данни от производството с използване на промишлени терминали

TECHNOCLASS Repairs Management - система за управление на техническото обслужване и ремонтите в производствени предприятия и дружества с ремонтна дейност.

TECHNOCLASS Navigator - интерактивно управление на производствените поръчки

TECHNOCLASS Mobile - мобилна версия на система TECHNOCLASS

МakHotel - система за управление на хотели, ресторанти и търговски обекти. 

 

СЕРТИФИКАТИ

Л-КЛАС притежава сертификати ISO 9001:2008 за управление на качеството, ISO 27001:2013 за управление на информационната сигурност, а през 2013г. в дружеството започна внедряване на система за управление на услугите, базирана на ISO 20000-1:2011

 

УСЛУГИ

Л-КЛАС предоставя консултантски услуги за управление на бизнеса с използване на ERP и MES системи.

  • Управление на проекти за внедряване на управленска информационна система;

  • Изграждане на система за управление на бизнеса чрез внедряване на програмен продукт TECHNOCLASS

  • Поддръжка на продуктите

  • Поддръжка на проекта

  • Обучение за управление на бизнеса с програмен продукт TECHNOCLASS


Л-Клас е златен партньор на компания Oracle от 1997г.